לוד גני אביב – מרכז טניס

פונקציות מרכזיות: מבנה הכולל מבואת כניסה, חדר מנהל, ממ"מ, שרותים ומלתחות נשים וגברים, שרותי קהל.

4 מגרשי טניס (במגרש אחד כולל יציע ל350 איש) + מגרש אימונים.

 בנוי: כ-150 מ"ר 

היזם: החברה הכלכלית לוד

שטח: 4.5 דונם

גלריה

פרויקטים דומים