קירוי בריכת שחיה עירונית מודיעין

קירוי ניפתח בריכה שחיה עירונית מודיעין 

בנוי: כ-1100 מ"ר 

היזם: חכ"ל מודיעין.

גלריה

פרויקטים דומים