קירוי בריכת שחיה ערונית רמלה

קירוי ניפתח בריכה שחיה עירונית רמלה 

בנוי: כ-800 מ"ר 

היזם: עיריית רמלה.

גלריה

פרויקטים דומים