בריכת גינוגלי – מינהל קהילתי רמות

תכנון חידוש בריכת השחייה 25X12.5 מ',  תכנון חידוש קירוי בריכת השחיה, תכנון מלתחות, מבואה ופיתוח.

שנת הקמה:2021

בנוי: כ-800 מ"ר 

היזם: חברת מוריה ירושלים

שטח: כ-10 דונם

גלריה

פרויקטים דומים